Grand Defilé Apeldoorn 2014

Op 14 juni werd in Apeldoorn het Grand Defilé ter ere van het 200jarig Koninkrijk Nederland gehouden.

Het defilé omvatte van kleding tot rijtuigen en militair gezien van de militiar toentertijd tot de mobiele brigade van nu aan toe.

Wat VRT aangaat, onze standplaats voor die dag was de Heliconschool aan de Loolaan, de VC deed in dit geval o.a. dienst als uitgiftepunt, terwijl de meldkamer was gevestigd in de school zelf.

VRT had hier met Rode Kruis afdeling Apeldoorn een gezamenlijke meldkamer ingericht.Van hieruit verzorgde VRT ook de aanvragen voor hulpdiensten bij de meldkamer van de gezamenlijke hulpdiensten.

Aan het eind van de dag bleek dat zowel het Rode Kruis als VRT vonden dat dit een geslaagde opzet was aangaande een gezamenlijk meldkamer die zeker voor herhaling vatbaar is.

 
Uitgifte materiaal   Koninklijk Apeldoorn Grand Defilé
 
Meldkamer in Helicon School   Meldkamer in Helicon School
 
Verschillende groepen bij Helicon School   Wij Willem bij de gratie Gods
   
Grondwet 1840