140 jaar afdeling Harderwijk–Hierden van het Nederlandse Rode Kruis

Op zaterdag 11 september was het dan zover, de viering van het 140jarig bestaan van de afdeling Harderwijk – Hierden van het Nederlandse Rode kruis.

In de “Kiekmure” , een buurtcentrum in Harderwijk, werd van ’s morgen 11:00 uur tot ’s middags 16:00 uur een open dag georganiseerd voor genodigden en belangstellenden met oa. een popcornkraam, een springkussen, een rolstoelrace, PAM (Personen Ambulance Materiaalwagen), bezichtiging (bus van de afdeling), een stand van de welfare, een poppententoonstelling met de uniformen van het Nederlandse Rode Kruis door de jaren heen, een tentoonstelling van oud verbindingsmateriaal naar nieuw verbindingmateriaal, een koffiecorner en er werden loten te koop aangeboden a € 1 met als hoofdprijs een LCD tv.

Ook Van Rijssen Telecom was hiervoor uitgenodigd door het afdelingsbestuur. Ons werd 9 maanden geleden terug gevraagd of wij bereid waren om een tentoonstelling van oud naar nieuw verbindingsmateriaal te verzorgen. Tevens kwam toen de vraag om de door ons gebouwde VC te tonen en uitleg te geven aan genodigden en belangstellenden. Als VRT werken wij nog steeds op alle fronten samen met Rode kruis afdelingen.

Op de stand van het oud verbindingsmateriaal wat in de loop der jaren door ons verzameld is (mede door schenkingen van veel Rode kruis afdelingen) moest veel uitleg gegeven worden. Er was veel belangstelling voor zowel het oude als het nieuwe materiaal. Deze stand werd verzorgd door Ab van Rijssen en Martin Kers, Rode Kruis vrijwilliger bij de afd. Harderwijk-Hierden, tevens VRT vrijwilliger. Al met al erg was het erg druk bij de stand, ook de nieuwe regiocoördinator verbindingen, met de provincies Gelderland en Overijssel onder zich, toonde veel belangstelling voor zowel het oude als nieuwe materiaal.

Ook in de VC werd het druk, er is erg veel uitleg gegeven over hoe de VC werkt en hoe en wanneer hij wordt ingezet en over samenwerking met de Rode Kruisafdelingen, het bedrijfsleven en organisaties, enz. In de VC waren Lambert Bruggeman, onze ict’er/vrijwilliger en ondergetekende aanwezig. Wij hebben de burgermeester van Harderwijk, de Hr. J.C.G.M. Berends mogen begroeten in de VC en tevens uitleg aan hem gegeven wanneer de VC wordt ingezet en hoe ons logboekprogramma werkt. Hij vond dit alles zeer interessant en had veel ter zake doende vragen waaruit bleek dat hij terdege weet waarover hij praat als we over radioverbindingen hebben.

Tevens zijn er verschillende mensen van het Rode Kruis bij ons in de VC te gast geweest voor uitleg, oa. de nieuwe regiocoördinator verbindingen, die erg veel belangstelling had. Daarnaast zijn er velen geweest die wij uitleg hebben mogen over de VC, zowel genodigden als belangstellenden. Wat wel jammer was, was dat er niet veel foto’s door ons konden worden gemaakt, daarvoor was het te druk.

Als laatste was er aan het eind van de middag de verloting, de loten werden getrokken door de nieuwe regiocoördinator verbindingen, nadat de verloting ten einde was werd er opgeruimd en ging iedereen tevreden naar huis.

 
140 Jaar   Stand verbindingsdienst materiaal
 
Relais en mobilofoons   Stand verbindindsdienst materiaal
   
Uniform tentoonstelling